Plus

Achter Dorp aan de Rivier staat in 2014 en 2015 een PLUS omdat er naast de openluchtspektakels meer projecten georganiseerd worden. Projecten die in de gemeente meer gelegenheid scheppen om amateurkunsten te beoefenen, historie te beleven, ervan te genieten en waarin amateurkunstenaars, jong en oud, centraal staan.

Live-stream

Om ouderen ook bij de openluchtspektakels te laten zijn wordt de voorstelling Dorp aan de Rivier gelive-streamd, rechtstreeks uitgezonden, naar verzorgingshuizen in de gemeente en regio.

Planning tijdens voorstellingen juni 2014

Kunstzinnige activiteiten jeugd
Rondom Dorp aan de Rivierthema’s van nu en toen wordt de jeugd een pakket kunstzinnige activiteiten geboden met acteren, fotograferen, schrijven, animaties, oude technieken en beroepen

Planning schooljaar 2014 – 2015

Kunstproject
In verschillende kunstdisciplines en rondom het thema ‘de verdwenen dijkwinkeltjes’ gaan amateurkunstenaars en bewoners onder begeleiding van professionele kunstenaars de Lithsedijk tot ‘winkeldijk’ maken.

Planning voorjaar 2015

Cultuurhistorische wandelroute
Door het cultuurhistorische landschap wat Lith rijk is wordt een wandelroute langs autovrije paden in kaart gebracht en uitgegeven. Hierin worden opmerkelijke plekken, historische gebouwen, rijksmonumenten en landschappen met interessante details opgenomen.

Planning presentatie voorjaar 2015

Dorpdigitaal
De wandelroute gaat op een nieuwe website verschijnen met achtergrondverhalen, foto’s en filmfragmenten. Een belevenisnetwerk om de rijke historie van Lith te leren kennen.

Planning presentatie voorjaar 2015

Project Kerkklok
De kerkklokken op de toren van de Lithse neo-gotische kerk staan geruime tijd stil. Het streven is om deze weer op tijd te laten lopen en met kunstzinnige acties geld te genereren om reparatie mogelijk te maken.

In de planning
Via deze pagina, face-book en diverse andere media wordt  informatie over de start, het proces en de presentatie van PLUS projecten verspreid.

Heeft u vragen of ideëen dan kunt u contact opnemen via info@dorpaanderivier.nl