Organisatie en Historie

Over Kunst aan de Maaskant (KAM)

Ideëel dient het promoten van kunsten en kunstzinnige factoren maatschappelijk belangrijke doelen. Stichting Kunst aan de Maaskant (KAM) spant zich in om kunst en cultuur in brede zin te stimuleren in Lith en het gebied aan de Maaskant. KAM is een particuliere stichting die onafhankelijk haar beleid kan bepalen en maakt gebruik van haar netwerk en sponsor- en subsidiegelden om doelen te realiseren.

Stichting Kunst aan de Maaskant
Bestuur

RS131002024-2 RS131002024 RS131002025 RS131002027
Ans Jager
adviseurproductieleider
Susan Verburg
penningmeester
Hilde Prinsen
voorzitter
Richard Smits
secretaris
Linda van Doorn
Lid

Historie:
Tot op heden is altijd projectmatig gewerkt. Zo was, vanaf de oprichting in 1994, beeldende kunst sturend. Later zijn daar andere disciplines bijgekomen zoals muziek en theater.

Projecten zijn artistiek gezien altijd succesvol geweest. Belangrijk is dat er podia en (expositie) mogelijkheden zijn gecreëerd voor professionele kunstenaars en podiumartiesten, voor amateur-spelers en productiemedewerkers.

Lith en de Maaskantregio zijn op meerdere momenten cultureel op de kaart gezet.

De kunstwandelroutes haalden landelijk de media, ondermeer in Van Gewest tot Gewest en Verrassend Nederland. Qua belangstelling, uitstraling en aantal deelnemers vormde het openluchttheaterspektakel Dorp aan de rivier in 2007 een indrukwekkend hoogtepunt.

Amateur-theater vormt sinds 2003 een belangrijke discipline.

De eerste regionale productie Robin Hood (2004), op initiatief van de Stichting Oog voor Oss werd ondergebracht bij KAM. De daaropvolgende productie was Frankenstein Nu (2006). Beide voorstellingen werden gespeeld in theater de Lievekamp in Oss. In 2007 volgde het project Dorp aan de rivier in de uiterwaarden aan de Maas bij Lith.

Vanwege het grote succes is het project Dorp aan de Rivier herhaald in 2008. Wederom met veel succes.

In 2009 heeft de stichting het spektakel MARKT ondersteund. Een middeleeuws spektakel tgv het 500-jarig bestaan van het Marktplein. Een spektakel met middeleeuwse zang, dans, acrobatiek, muziek, demonstraties middeleeuwse beroepen, middeleeuwse maaltijden, theater en een tentoonstelling over de geschiedenis van het Maasland.

In 2011 is het idee ‘Chillith, Caravans met geheimen’ gerealiseerd. Dit idee is doorontwikkeld naar het project ‘CaravanKaravaan, op reis naar Malta’ en opgenomen in het Bidboek  Brabant Culturele Hoofdstad. 

In 2012 is de stichting gestart met brainstormen over Dorp aan de rivier Plus

2013 – januari – november          Voorbereiding project Dorp aan de Rivier PLUS
2013 – november                            Start project
2013 – oktober 2015                      Looptijd project.

regiseurscollectief-regiotheater